Język polski
Język litewski
Wyszukiwarka obiektów
Nazwa
Rodzaj
Miasto
Na skróty

Partnerzy

Przewodnik po Litwie / Litwa

Geografia: Litwa leży w Europie Północnej, na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na lądzie graniczy z Białorusią (660 km), z Łotwą (588 km), Polską (103 km), Rosją (obwód Kaliningradzki) 273 km.
Wybrzeże: 99 km
Powierzchnia kraju: 65 300 km kw.
Liczba mieszkańców: 3 335 790 (2008)
Religia: 2,8 mln mieszkańców Litwy jest wyznania rzymsko-katolickiego; na Litwie mieszkają także wyznawcy prawosławia, ortodoksi, ewangelicy-luteranie, baptyści oraz przedstawiciele innych wyznań.
Stolica: Wilno (533 900 mieszkańców)
Główne miasta: Kaunas (Kowno) (368,900), Klaipėda (Kłajpeda) (201,800), Šiauliai (Szawle) (133,900), Panavežys (Poniewież) (119,000), Alytus (Olita) (71,600), Marijampolė (Mariampol) (52,100)

Podział kulturowo-historyczny: Aukštaitija (Auksztota, Litwa środkowa i północna), Dzūkija (Dzukia, Litwa południowowschodnia), Suvalkija (Suwalszczyzna, Litwa południowozachodnia), Žemaitija (Żmudź, Litwa północnozachodnia).
Język: język urzędowy - litewski, należy do rodziny języków indoeuropejskich i jest jednym z najbardziej archaicznych na świecie. W dużych miastach kraju łatwo jest porozumieć się po angielsku, rosyjsku, polsku lub niemiecku.
Waluta: litewską walutą narodową jest lit (Lt); 1 Lt = 100 centów. Kurs lita jest powiązany z kursem EURO w stosunku 3,4528 Lt = 1EURO.
Symbole państwa: Flaga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy - żółty, zielony, czerwony. Godło: biała Pogoń na czerwonym tle.

Ważniejsze daty z dziejów
1009 r.
Pierwsza wzmianka o Litwie w Rocznikach Kwedlinburskich. W 2009 r. Litwa obchodzić będzie jubileusz tysiąclecia swojej historii.
XIII w.
Ukształtowanie się państwa litewskiego. Założycielem Wielkiego Księstwa Litewskiego jest Mendog (Mindaugas), król Litwy (koronowany w 1253 r.).
1323 r.
Wilno założone przez wielkiego księcia Giedymina jest stolicą Litwy.
1385 r.
Litwa i Polska zawarły umowę w Krewie, czego następstwem było małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą i jego koronacja na króla Polski. Jednym z warunków umowy był chrzest Litwy.
1392-1430 r.
Za rządów wielkiego księcia Witolda Litwa stała się jednym z największych państw w Europie. Zajmowała terytorium od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego.
15 lipca 1410 r.
Bitwa pod Grunwaldem. Wojska polsko-litewskie pod dowództwem Witolda i Jagiełły rozbiły Krzyżaków. Bitwa ta ostatecznie zmiażdżyła potęgę krzyżacką.
1569 r.
Na mocy Unii Lubelskiej Litwa i Polska połączyły się w jedno państwo - Rzeczpospolitą, które przetrwało do 1795 r.
1795-1915 r.
Większa część terytorium Litwy została przyłączona do Rosji.
16 lutego 1918 r.
Rada Litewska ogłosiła akt o utworzeniu niepodległego państwa - Republiki Litewskiej.
1921 r.
Litwa została przyjęta do Ligi Narodów.
1940-1990 r.
Litwa znajdowała się pod okupacją Związku Radzieckiego.
11 marca 1991 r.
Ogłoszony został Akt Odrodzenia Niepodległości Litwy.
Wrzesień 1992 r.
Litwa została członkiem ONZ.
Maj 1993 r. Litwa została przyjęta do Rady Europy.
1 kwietnia 2004 r. Litwa została członkiem NATO.
1 maja 2004 r. Litwa została członkiem Unii Europejskiej.Newsletter
Wpisz swój email aby otrzymać najnowsze informacje
Strona główna   |    Atrakcje   |    Noclegi   |    Wycieczki   |    Aktualności   |    Przewodnik po Litwie   |    Suwalszczyzna   |    Kontakt
© Litwa-Turystyka.pl  |  Prawa zastrzeżone  |  2011
Projekt i wykonanie: Bla-Art
Wilno, Noclegi Wilno, Tanie noclegi w Wilnie, Hotele w Wilnie, Hotel Wilno, Wycieczki do Wilna, Druskienniki, Litwa druskienniki, Noclegi druskienniki, Aquapark Druskienniki, Park wodny druskienniki, Sanatoria druskienniki, Narty snowarena druskienniki, Hotele Druskienniki, Noclegi Litwa, Hotele Litwa, Wycieczki na Litwę, Troki, Pałanga, Kowno